Hakkımda

Gökhan Ergür 23 Nisan 1989 İstanbul, Beyoğlu doğumlu. İlk öğrenimini  Şişli Kuvayi Milliye İlköğretim Okulu’nda tamamlayan Ergür, lise öğrenimine Şişli Kurtuluş Anadolu Lisesi’nde devam etmiştir. Üniversite eğitimini İstanbul Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde sürdüren Ergür üç dönem boyunca Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğrenci Temsilciliği yapmıştır. Sonrasında yüksek lisans eğitimini ”Şiddet İçerikli Bilgisayar Oyunu Oynayan İkinci Kademe Öğrencilerinin Saldırganlık Eğilimlerinin ve Benlik Saygı Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı teziyle İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji alanında tamamlamıştır. Üniversite eğitimleri sırasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği, Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Florya Doğa Koleji ve T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Çocukları Vakfı‘nda stajlarını sürdürdü.

CAS (Cognitive Assessment System, İstanbul Üniversitesi), PASS Bilişsel Müdahale Programı (Yrd. Doç. Dr. Tamer Ergin, İstanbul Üniversitesi), MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Türk Psikologlar Derneği), WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği, Türk Psikologlar Derneği), Gelişimsel Değerlendirme Testleri, Kognitif Fonksiyon Testleri (Psikolojik Testler Derneği) uygulayıcı sertifikasına sahiptir.

Bilişsel-Davranışçı Terapi (Hakan Türkçapar), Narrative (Öyküsel) Terapi (Dulwich Center, POEM Psikoloji), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing-Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) (Emre Konuk, Asena Yurtsever), Oyun Terapisi (Norton Byron & Norton Carol) eğitimlerini alan Gökhan Ergür; ergenlere; Okul Başarısızlığı (Dikkat Eksikliği ve/veya Öğrenme Güçlüğü), Sınav Kaygısı, Çocukluk Dönemi Korkuları, Ebeveyn Çocuk Arasındaki İlişki Problemleri, Çocuk ve Ergen Depresyonu, Obsesif Kompulsif Bozukluklar gibi alanlarda; yetişkinlere ise; Depresyon, Panik Bozukluklar, Agorafobi, Özgül Fobiler, Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Sosyal Anksiyete, Somatoform Bozukluklar ve Post Travmatik Stres Bozukluğu alanlarında psikoterapi desteği sunmaktadır.

Aylık edebiyat ve fikriyat dergisi İtibar‘ın yayın kurulunda bulunan Gökhan Ergür şu an üç aylık psikoloji dergisi Nefes’in yazı işleri müdürlüğü görevini sürdürmektedir. Çeşitli kitapların editörlüğünü yapan Ergür’ün Üzüntüden (Profil Kitap, Şiir, 2016), İnsaniyet Namına (Profil Kitap, Deneme, 2019) ve İncelikli Haytalar Albümü (Profil Kitap, Şiir, 2021), Ruhu İyileştirme Yolları (Profil Kitap, Psikoloji, 2021), Yaşanmayacak Kadar Güzel (Profil Kitap, Psikoloji, 2023) isimli beş kitabı da mevcuttur. Ergür ayrıca Türkiye Yazarlar Birliği‘nin düzenlediği 11. Edebiyat Festivali’nde Deneme Büyük Ödülü‘ne layık görülmüştür.